ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ INTERNATIONAL MODEL CAMP

see

http://oceanadesigns.net/images/granite/verde-fontaine/verde-fontaine.jpg