Εργομετρικός Έλεγχος

Μέσα στις παροχές του Meteora Wrestling Academy – International Model Camp είναι και ο Εργομετρικός Έλεγχος όλων των συμμετεχόντων αθλητών.

Ο εργομετρικός έλεγχος πραγματοποιείται με σύγχρονες τεχνολογικές-επιστημονικές μεθόδους από ένα επιτελείο εκλεκτών επιστημόνων του Εργαστηρίου Προπονητικής του Κέντρου Έρευνας και Αξιολόγησης της Φυσικής Απόδοσης του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με επιστημονικό υπεύθυνο το Δρ. Βασίλη Γεροδήμο, Αναπληρωτή Καθηγητή Προπονητικής του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Μετά την πραγματοποίηση των μετρήσεων και τη συλλογή των δεδομένων, τα αποτελέσματα αξιολογούνται και συγκρίνονται με νόρμες – ενδεικτικές τιμές που χρησιμοποιούνται ευρέως σε νεαρούς παλαιστές.

Στη συνέχεια δημιουργείται μια «έκθεση αξιολόγησης» για κάθε δοκιμαζόμενο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των μετρήσεων, καθώς και σχόλια, συστάσεις και οδηγίες με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης του αθλητή.